PREP SCHOOL

De ervaring heeft geleerd, dat het nuttig is, om beginners, gevorderde en geavanceerde spelers op de harp, een specifieke praktische handleiding aan te bieden, hoe en wat te oefenen om de harp-spel vaardigheden in de context van harptherapie optimaal te ontwikkelen.


Welke oefeningen en hoe men die best kan gebruiken, om vlot, ontspannen, enz…te improviseren en stukjes aan te leren. Het zich het spelen zo eigen te maken ,dat men in staat is, tijdens het spelen ,techniek los te laten ,en de nodige aandacht te kunnen geven aan “what is willing to meet me”, en wat gebeurt bij de ontvanger, zonder geblokkeerd te raken in het harpspel….


Hiervoor wordt een 2-daagse georganiseerd, die als initiatie in deze materie, net voor de IHTP-week, op dezelfde locatie: de Vlindertuin, in Heythuysen, doorgang vindt.

Een indeling in 3 groepen wordt gemaakt:

-Groep 1: beginners onder leiding van Liesbeth Schroen;
-Groep 2 : gevorderde spelers onde rleiding van Lies Joosten;
-Groep 3 : geavanceerde spelers onder leiding van Margaret Forrest.

Van elke deelnemer, voor beide groepen, ontvangen we graag vooraf een motivatie, en, indien reeds harp spelend, een overzicht van wat reeds gespeeld-gekend is op de harp.
Uiteraard is een kleine opname van wat men speelt, welkom!

Dit laat de leraar toe, om de deelnemer beter te kunnen plaatsen in de juiste groep, waardoor men des te meer uit de aangeboden leerstof zal kunnen halen!

De bedoeling achteraf, is, om de mogelijkheid tot verdere opvolging, bijsturing waar nodig ,en ontwikkeling te voorzien.