Studentenhandboek

Via deze LINK kun je studentenhandboek lezen. Hierin staat alles waar de opleiding voor staat, wat je van de opleiding mag verwachten en wat er van jou verwacht wordt tijdens de opleiding. 

Sinds 2019 is het niet meer mogelijk om het At home study program online te volgen. Er zijn wereldwijd een aantal vaste locaties waar aan de lessen deelgenomen kan worden. Na de lesweken werk je thuis aan de studie, onder begeleiding van een mentor.

De totale studie duurt 2,5 jaar. Het lesgeld van Module 1 en 2 is voor deze periode.
Daarin zitten alle lesmaterialen behalve de DVD's en de boeken. Er zitten ook 15 mentoruren in. Mocht je meer mentoruren nodig hebben, dan spreek je met je mentor af tegen welk tarief je verder wordt begeleid tijdens de studie. 

Verlengen studie.
Mocht je meer dan 2,5 jaar tijd nodig hebben, dan is het mogelijk om met periodes van 6 maanden te verlengen. Daarvoor wordt dan een bijdrage van 50 euro voor gevraagd per 6 maanden.